Doet u ook een gift?

Beste Zelenaar,
Beste Sympathisant,
Ook in uw familie of vriendenkring komen – jammer genoeg – vrienden of hun familieleden wel eens in aanraking met de vaak vernietigende ziekte kanker.

Onder de leuze “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” wil ROPARUN het leven van kankerpatiënten draaglijker maken .

Zegt “ROPARUN” u niets? Geen probleem! Ook voor ons was dit tot vijf jaar geleden een onbekend initiatief. ROPARUN is een internationaal sportevenement waarbij teams van acht lopers (begeleid door o.a. fietsers en verzorgers) in estafette over ongeveer 530 kilometer van Parijs naar Rotterdam lopen, met als doel fondsen bij elkaar te krijgen om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren.

Deze giften zijn hard nodig. Uit cijfers van het Vlaams Kankerregistratienetwerk blijkt dat gemiddeld één Vlaming op drie ooit kanker zal krijgen. Iedereen krijgt – hetzij zelf, hetzij in familiekring – ooit met de ziekte te maken, zoveel is duidelijk.

De afgelopen vier jaar konden we via Roparun heel wat kankerpatiënten in onze gemeente helpen. Het spreekt vanzelf dat we ook in 2010 opnieuw ons beste beentje willen voorzetten. Tal van opbrengsten gaan ook dit jaar naar lokale initiatieven zoals de steun aan ‘De Haven’, Koester of palliatieve zorgen Sint-Blasius.

Om succesvol aan deze ROPARUN te kunnen deelnemen zijn, naast een berg enthousiasme en doorzettingsvermogen, vooral heel veel geld en middelen nodig.

Via dit schrijven zijn wij zo vrij uw steun te vragen. Stort uw gift op het nummer BE 21 7370 1672 8503 tbv “Kloddelopers VZW”. Zo helpt u het lokale Zeelse palliatieve netwerk.